Praca tymczasowa

Kompleksowa obsługa w zakresie outsourcingu

Aktualne oferty pracy:

Accord przejmuje większość obowiązków Pracodawcy wynikających z kodeksu Pracy:

 • rozliczanie i wypłacanie wynagrodzeń
 • kontrolowanie poziomu frekwencji pracowników tymczasowych,
 • naliczanie urlopów i zwolnień lekarskich,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS-u

Korzyści ze współpracy w ramach tej usługi:

 • ograniczenie kosztów związanych z zatrudnianiem personelu,
 • ciągłość obsady stanowisk i zwiększenie elastyczności pracy,
 • optymalne zatrudnianie pracowników tylko w wybranym okresie czasowym,

Try & Hire/Pracownik na próbę – Pozwala na sprawdzenie kwalifkacji i predyspozycji kandydata przed zatrudnieniem go na stałe. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć ryzyko nieodpowiedniego wyboru pracownika pełnoetatowego.

Argumenty przemawiające za rekrutacją w systemie Try & Hire:

 • trudności z podjęciem decyzji o stworzeniu nowego stanowiska pracy,
 • zwiększenie skuteczności weryfkacji potencjalnych kwalifkacji kandydata,
 • większa motywacja pracownika aby po okresie próbnym został przyjęty przez Pracodawcę Użytkownika na stałe,

Rekrutacja – Naszym celem jest znalezienie odpowiednich i wartościowych pracowników, którzy przyczynią się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej Państwa firmy. Dzięki naszym sprawdzonym metodom i wysoko wykwalifikowanym konsultantom świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Pragniemy Przedstawić Państwu poszczególne etapy procesu rekrutacji:

 • zbadanie potrzeb Klienta
 • selekcja kandydatów oparta na: bazie danych, ogłoszeniach w prasie, rekrutacji, rozmowach kwalifikacyjnych,
 • rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z wybranymi kandydatami
 • sprawdzenie referencji oraz wymaganych dokumentów i zaświadczeń
 • przedstawianie Klientowi opisu wybranych kandydatów wraz z ich aplikacjami
 • kontakt konsultanta ACCORD z Klientem i kandydatem w celu sprawdzenia poziomu zadowolenia obu stron

Czas realizacji zamówienia zależy od poziomu wykwalifikowania pracowników.

Gwarancja usług:

Jeżeli w trakcie pierwszego miesiąca zatrudnienia zaproponowany przez nas pracownik nie spełni Państwa oczekiwań AGENCJA zobowiązuje się ponowić proces rekrutacji w przeciągu 3 tygodni od otrzymania od Państwa pisemnej informacji o zaistniałym fakcie.

Doradztwo personalne – Dajemy możliwość skorzystania przez z Naszej wiedzy i doświadczenia. Zakres działań rekrutacyjnych jest optymalnie dopasowywany do potrzeb Klienta.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • analizy zatrudnienia oraz wstępnej selekcji,
 • oceny potencjału kandydatów,
 • wprowadzenia systemów motywacyjnych,

Ponadto proponujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy oraz wysoką jakość świadczonych usług,
 • zapewnienie optymalnej obsługi Naszych Klientów,
 • stały nadzór koordynatora nad zatrudnionymi pracownikami tymczasowymi,
 • raportowanie do Klienta

Propozycja obsługi Państwa Firmy:

Przydzielimy Państwu koordynatora który będzie sprawować nadzór nad pracownikami tymczasowymi.

Do obowiązków Koordynatora należą:

 • organizacja całego procesu doboru pracowników tymczasowych,
 • wspomaganie Klienta we wprowadzeniu pracowników na stanowiska,
 • bieżąca kontrola pracy pracowników tymczasowych,
 • wymiana pracowników nieefektywnie pracujących,
 • kontrolowanie czasu pracy pracowników,
 • kontrola dokumentacji BHP,
 • udzielanie informacji pracownikom,
Kontakt

WSPARCIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Edyta Szost - edyta.szost@accord.com.pl

tel.: (+48) 730-181-830

Piotr Krupa - piotr.krupa@accord.com.pl
tel.: (+48) 534-473-338

DRUK OPAKOWAŃ I ETYKIET
druk@accord.com.pl

KONFEKCJA I PAKOWANIE
Tomasz Zawadka - t.zawadka@accord.com.pl
tel.: (+48) 608-388-302

Numer konta bankowego

BANK PEKAO BP
PLN: 80102010260000130202512226

Dane Firmy

ACCORD PACKAGING SP Z O.O.
ul. Wiosenna 13
05-100 Płońsk Szurominek

KRS: 0000541081
NIP: 5213687673
REGON: 360721769


Oddział Płońsk:
ul. Piaskowa 9B
09-100

Oddział Nowy Dwór Mazowiecki:
ul. Przemysłowa 4
05-100

Oddział Żyrardów:
ul. Al. Partyzantów 7
96-300